Agentia de Insolventa

Licitatii

Publicatie de vanzare terenuri Calarasi

Email Imprimare PDF

          Publicație de vanzare bunuri imobile

 

SIDERCA SA- în faliment, bankruptcy, en faillite,  avand CUI RO 1916090, cu sediul in Mun. Călărași, str. Prelungirea București, nr.162, jud.Călărași, prin lichidator judiciar consorțiul format din CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, tel. 0241586601, fax 0241610270 și AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L. cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5, București, tel/fax 021.319.45.56/031.421.79.51 desemnat prin încheierea din 26.10.2012 pronunţată de Tribunalul Galați, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 81/121/2005*,

Organizeaza licitaţii publice cu strigare, in data de 15.08.2018, ora 12.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, în vederea vânzării bunurilor proprietatea SIDERCA SA situate în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162, jud. Călărași,

 1. Sectia de Intretinere, in suprafata de 129.935 mp, inscris in CF nr. 21153, a OCPI Calarasi, avand nr. cad. 21153; pret pornire 7.664.600 lei + TVA*

2. Otelarie cu convertizoare - teren in suprafata de 288.612 mp, constructii in suprafata totala de 2.878,57 mp, inscris in CF nr. 22161, nr. cad. 22161, OCPI Calarasi, pret pornire: 5.784.000 lei + TVA*

3. Otelarie cu convertizoare in suprafata de 31.162 mp conform raport de evaluare, inscris in CF Mun. Calarasi, nr. 22163, avand nr. cad. 22163, pret de pornire 562.900 lei + TVA*

*Preturile de pornire includ cotele cailor de acces si sunt exclusiv TVA

 Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in aceleasi conditii, in data de 22.08.2018

             Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini, achită garanţia de participare de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaţie.

             Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei. Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a taxei de participare, a garanției și caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data organizării licitației. Taxa de participare în cuantum de 20.000 lei + TVA și contravaloarea Caietului de sarcini 7.000 lei + TVA, se depun în contul RO45BRDE140SV96899011400 - CC INSOL deschis la BRD Constanța. Garanția de 30% din prețul de începere a licitației se depune în contul IBAN RO11BRMA0999100056420046, Titular: SIDERCA SA – ÎN FALIMENT - deschis la Banca ROMANEASCĂ.

            Orice persoană care pretinde vreun drept asupra imobilelor este invitată să anunţe în scris lichidatorul judiciar la sediul acestuia din Bucuresti str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5 sau Constanța, str. Cibinului nr. 8, până la data și ora primei licitaţii, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare cererile dupa acea data.

            Bunurile vor fi dobandite liber de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel ori măsuri asigurătorii (art. 53 din Legea 85/2006).

            Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau la telefon 0241.586.601/0242.313.477 si 021.319.45.56 sau www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro.

                                                                               Consortiu de lichidatori judiciari format din

                       CC  INSOL S.P.R.L.                                                      AGENȚIA DE INSOLVENTA S.P.R.L.                   

 

Publicatie de vanzare spatiu comercial - Valea Cascadelor

Email Imprimare PDF

Publicatie de vanzare prin licitatie publica IMOBILIARA

 

Subscrisa, F.I.R. PROD. IMPORT-EXPORT S.R.L.– in faliment, avand CUI: 13002321, înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/4452/2000, reprezentata de lichidator judiciar AGENTIA DE INSOLVENTA S.P.R.L. cu sediul in Str. B. P. Hasdeu, nr. 12, sector 5, Bucuresti, CUI RO25709700, tel : 021.319.45.56, fax: 031.421.79.51, conform Sentintei nr. 1465 din 17.02.2010, pronunţată de Tribunalului Bucureşti in dosar nr. 34188/3/2009, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ale Noului Cod de Procedura Civila, vinde prin licitatie publica:

bun imobil TEREN INTRAVILAN in suprafata de 3.416 mp si CONSTRUCTII in suprafata totala de de 590,23 mp situate in Bucuresti, Str. Valea Cascadelor, nr. 19F, Sector 6, avand nr. cadastral 203768, inscris in CF Bucuresti nr. 203768.

Pretul de pornire este de: 2.628.968 lei + TVA.

Licitatiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. B. P. Hasdeu, nr 12, sector 5, in fiecare zi de joi, ora 14.00, pana la valorificare.

 Pot participa la licitatie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitatie cu 24 de ore inainte de data licitatiei, accepta regulamentul de licitatie, achizitioneaza caietul de sarcini, achita garantia de participare de 30% din pretul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi obtinut contra cost, la sediul lichidatorului judiciar sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei.

            Documentatia inscrierii la licitatie (inclusiv dovezile de plata a garantiei si caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore inainte de data organizarii licitatiei.

Contravaloarea Caietului de sarcini pentru bunul imobil este de 2.500 lei + TVA si se depune in contul RO12 BUCU 1082 2306 0500 9RON, deschis la ALPHA BANK Sucursala Unirea. Beneficiar: AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL.

Garanția de 30% din pretul de incepere a licitatiei se depune in contul de lichidare al debitorului falit F.I.R. PROD. IMPORT-EXPORT S.R.L, IBAN RO07 BUCU 0139 8826 2511 RO01, deschis la Alpha Bank - Sucursala Unirii.

Bunul va fi dobandit liber de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel ori măsuri asigurătorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal (art. 53 din Legea 85/2006).

    Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar sau la telefon 021.319.45.56 sau www.agentiadeinsolventa.ro, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

                                                                                                                   Lichidator judiciar

                                                                                                   AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ SPRL                     

 

Publicatie de vanzare plantatie viticola

Email Imprimare PDF

         Publicatie de vanzare  prin licitatie publica

 

 Subscrisa VINTERRA INTERNATIONAL SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite-, avand CUI RO 10874784, J40/7819/1999, reprezentata de lichidator judiciar AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ SPRL, avand CUI RO25709700, cu sediul in Bucuresti, Str. B. P. Hasdeu, nr. 12, sector 5, tel. 0213194556 fax. 031.421.79.51, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , conform Incheierii din data de 26.01.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 434/3/2007, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 si ale Noului Cod de Procedura Civila,

Anunta vanzarea prin licitaţie publica in data de 12.07.2018, ora 14.00,  la sediul din Bucuresti, Str B.P. Hasdeu nr 12, sector 5, a urmatoarelor bunuri mobile si imobile ce apartin subscrisei:

 

1.     Plantatie Viticola- Bunuri imobile si mobile* Sahateni- judet Buzau, vanzare IN BLOC (terenuri aprox. 21 ha, constructii: cladire administrativa, hala, statie epurare, etc. si bunuri mobile: rezervoare, instalatii erbicidat, aparate spalat, plug autoturism Dacia pick up, alte mijloace fixe: sisteme PC, Centrala telefon, Imprimanta, autoturism Renault Kangoo etc) la pretul de pornire de 1.213.862,30 lei+TVA.

 

2.      Stocuri de vin* (cuprinde sticle, vinoteca si vrac) loc de depozitare Sahateni judet Buzau, vanzare IN BLOC – pret de pornire de 45.861,20 lei+TVA.

*Lista privind toate bunurile ce fac obiectul vanzarii IN BLOC se regaseste in ANEXA 1 pentru bunurile de la punctul 1 respectiv ANEXA 2 pentru stocuri de vin.

Anexele se transmit gratuit catre persoanele interesate, la cererea scrisa a acestora.

 

Daca bunurile nu se vor adjudeca, licitatia se va relua in aceleasi conditii, in data de 19.07.2018, 26.07.2018

Pot participa la licitatie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitatie cu 24 de ore inainte de data licitatiei, accepta regulamentul de licitatie, achizitioneaza caietul de sarcini, achita garantia de participare de 30% din pretul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi obtinut contra cost, la sediul lichidatorului judiciar sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei. Pentru lotul de bunuri de la punctul 1 din prezenta, contravaloarea caietului de sarcini este de 2.000 lei +TVA iar pentru bunurile de la punctul 2 contravaloarea este de 300 lei +TVA.

Documentatia inscrierii la licitatie (inclusiv dovezile de plata a garantiei si caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore inainte de data organizarii licitatiei.

Contravaloarea Caietului de sarcini pentru lotul de bunuri si/sau pentru stocurile de vin se vireaza in contul: IBAN RO12 BUCU 1082 2306 0500 9RON, deschis la ALPHA BANK Sucursala Unirea. Beneficiar: AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL.

Garanția de 30% din pretul de incepere a licitatiei se depune in contul de lichidare al debitorului falit VINTERRA INTERNATIONAL SA- in faliment, cont IBAN RO23 BUCU 1081 2159 4701 0RON, deschis la Alpha Bank - Sucursala Unirii.

Bunurile vor fi dobandite liber de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel ori măsuri asigurătorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal (art. 53 din Legea 85/2006).

 

Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar sau la telefon 021.319.45.56 sau www.agentiadeinsolventa.ro, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

                                                                                                           

       Lichidator judiciar

                                                                                                   AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ SPRL                     

 

Publicatie de vanzare prin licitatie publica autovehicule

Email Imprimare PDF

Publicatie de vanzare prin licitatie publica autovehicule - Craiova

 

Subscrisa FOTBAL CLUB U. CRAIOVA S.A. în faliment, in bankruptcy, en faillite, avand CUI 14725165, cu sediul in Craiova, str. Sf. Dumitru, nr. 1, parter, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dolj sub nr. J16/565/2002, reprezentata de lichidator judiciar AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ SPRL, CIF RO25709700, cu sediul in Bucuresti, Str. B.P.Hasdeu, nr.12, sector 5, tel. 021 3194556 fax 031.421.79.51 e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 si ale Noului Cod de Procedura Civila,

organizeaza la sediul lichidatorului judiciar licitaţie publica cu strigare in data de 11.07.2018, ora 13.00,  in vederea vanzarii autovehiculelor proprietatea debitoarei falite FOTBAL CLUB U. CRAIOVA S.A., respectiv:

VOLKSWAGEN POLO, categorie : autoturism, culoare alb, an fabricatie : 2006, nr. inmatriculare B 54 YRK, nr. de identificare WVWZZZ9NZ7D003631, pret de pornire 4.779 lei.

DACIA PICKUP, categorie : autoturism, culoare alb, nr. inmatriculare, DJ 55 UCV, pret de pornire 542 lei (nu are acte).

            *Preturile mentionate sunt exclusiv TVA.

            In cazul in care bunurile nu se vor adjudeca la acest termen, licitatia se va relua in aceleasi conditii in data de 18.07.2018, 25.07.2018, 01.08.2018.

Pot participa la licitatie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitatie cu 24 de ore inainte de data licitatiei, accepta regulamentul de licitatie, achizitioneaza caietul de sarcini, achita garantia de participare de 20% din pretul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi obtinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei.

            Documentatia inscrierii la licitatie (inclusiv dovezile de plata a garantiei si caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore inainte de data organizarii licitatiei.

Contravaloarea Caietului de sarcini - 100 lei (exclusiv TVA) se depune in contul AGENTIEI DE INSOLVENTA SPRL, cont IBAN RO12BUCU1082230605009RON, deschis la Alpha Bank- Sucursala Unirea.Garanția de 20% din pretul de incepere a licitatiei se depune in contul de lichidare al debitorului falit FOTBAL CLUB U CRAIOVA SA, RO74BUCU1081215937664RON, deschis la Alpha Bank - Sucursala Unirii.

Bunul va fi dobandit liber de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel ori măsuri asigurătorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal (art. 53 din Legea 85/2006).

            Informatii suplimentare puteti obtine la sediul lichidatorului judiciar sau la telefon 021.319.45.56 sau www.agentiadeinsolventa.ro.

                                                                      

FOTBAL CLUB U CRAIOVA SA – in faliment

                                                                                              Lichidator judiciar

                                                                                  AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ SPRL                     

 
Pagina 2 din 3
Te afli aici: Home Licitatii

Adresa

Adresa Agentia de Insolventa
Bucuresti, sector 5, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr. 12;
Tel: +4021 319 45 56;
Fax: +4031 421 79 51;

Aveti o intrebare?

Confessions of a Shopaholic
Pentru asistenta sau consultanta de specialitate sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa folositi numerele de telefon afisate pe site sau formularul online.

Certificare

Uniunea Nationale a Practicienilor în Insolventa din România
AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL îsi desfasoara activitatea în conformitate O.U.G. nr. 86/2006, este înscrisa în Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România, acreditata ANAF pe toate zonele incepand cu luna septembrie 2010.